Infrastruktur

Infrastruktur
Arkivfoto

Området Infrastruktur

Området Infrastruktur er etablert for å utvikle effektiv logistikk for tømmer fra skogen til industribedriftene i Trøndelag. Skognæringa har krevende logistikk og høye transportkostnader. Smart infrastruktur vil bidra til å utvikle en internasjonalt ledende skogbransje i Trøndelag, og utligne transportulempene målt mot konkurrerende industri i Sverige og Finland.

Utviklingsprosjekter

Det vil bli gjennomført utviklingsprosjekter på alt som skal til for å effektivisere logistikken fra skog til industri:

  • Helhetlig områdeplanlegging av transport fra skogen, og prioritering av de mest lønnsomme vegutbyggingene.
  • Opptrapping av skogsbilvegbygging.
  • Flaskehalsanalyser og oppgradering av veglistene, slik at vi ser hvor det faktisk ikke er mulig å tillate fulle tømmervogntog (24 meter lengde og 60 tonn totalvekt).
  • Utbedring av flaskehalsene på fylkesveger og kommunale veger.
  • Effektiv transportstyring, inkl. utvikling av verktøy for automatiske valg av optimale kjøreruter og returtransport.
  • Iverksetting av identifiserte tiltak som kan bedre vekslingene mellom de ulike aktørene i logistikk-kjeden.
Kontaktperson

 

 

Prosjekter