Prosjekt

Samarbeidsprosjekt skal utvikle nye limtreprodukter.

Moderne byggeri krever bedre tilpassede byggevarer.

Foto Kjeldstad Trelast

 

Arena Skog prosjekt tilrettelegger for utvikling av nye produkter og forretningsmodeller.