Kontakt

Postadresse:
Skognæringa Kyst
Postboks 2501
7729 Steinkjer

Besøksadresse:
Kongens Gate 42
Steinkjer

E: kjersti@kystskogbruket.no
T: +47 952 39 006