Kontakt

Post- og besøksadresse:
Skognæringa Kyst
Skolegata 22
Landbruksklyngen bygg P2
7713 Steinkjer

E: kjersti@kystskogbruket.no
T: +47 952 39 006