Laster Hendelser
Aktivitet

Seminaret TREmuligheter

Arena Skog og Kvinner i Skogbruket

  • september 6 - september 6
  • 11:00 - 17:30
  • Stiklestad alle 1, 7656 Verdal
Påmeldingsfrist: 16.august.

Arena Skog og Kvinner i Skogbruket inviterer fredag 6. september til seminaret TREmuligheter ved Stiklestad Nasjonale Kultursenter, fra kl. 11-17.30.

Skogen og anvendelse av trevirke er mer tidsriktig enn noen gang. Regjeringa la nylig fram «Strategi for skog- og trenæringa for å mobilisere til utviklings- og innovasjonsaktivitet og økt vekst». Norsk skognæring er i medvind. Det er tverrpolitisk enighet om potensialet i skog og bruk av tre i klimasammenheng. Verdiskapingsmulighetene er uendelig mange!

Seminaret byr på interessante og sentrale tema for skog- og trenæringa med spennende foredragsholdere:

  • Kultur for vekst (Foredragsholder ikke avklart)
  • Penger i TRE – kommersielle muligheter med bruk av tre, ved Kristin S. Wigum, Kysttredriver og Kjersti Kinderås, klyngeleder Arena Skog
  • Bruk av trefiber, alternative formingsteknologier åpner for nye produktområder, ved Kathrin Mörseburg seniorforsker RISE PFI
  • Kvalitesprodukter av tre i moderne design, ved Atle Aune, daglig leder Snekkeriet
  • Bærekraftig bygging i Nordens Grønne Belte, ved Torgunn Sollid, forsker Trøndelag Forskning og Utvikling
  • Framtidens klimavennlige trebygg, ved Anne Grete Sagmo, arkitekt Blom Arkitektkontor

Utflukt til Klonarkivet på Stiklestad med tema Planteforedling i et klimaperspektiv ved Hans Chr. Brede, Skogselskapet Trøndelag, og Torstein Myhre, Skogfrøverket.

Påmelding finner du her. Påmeldingsfrist 16.august.

For nærmere informasjon ta kontakt med Kirsten Engeset, post@kvinneriskogbruket.no eller Randi Dille, e-post randi.dille@ntn.nt.no