Nyheter

Kystskogkonferansen 2019

Årets utgave av Kystskogkonferansen går av stabelen tirsdag 5.november 2019 i Flesland, Bergen.
Det faglige temaet denne dagen vil omhandle foryngelse av skog.

Grundig foryngelse av skogen etter hogst er et av de viktigste tiltakene skogeier kan utføre for framtidig produksjon, kvalitet og inntekt fra egen skog. Vi setter derfor av en hel dag under Kystskogkonferansen til å belyse problemstillinger som hver på sin måte påvirker skogens foryngelse.

Programmet er foreløpig under bearbeiding, men vi jobber med å få følgende tema på agendaen:
– Plantekvalitet
– Gransnutebillen som skadegjører i ferske plantefelt
– Gjengroing – hva gjør vi med det?
– Hjort og beiteskader
– Foredling – har vi nok frø i fremtiden?
– Treslag:
Furuplantasje
Sagnomsuste Sitka
– Frøåret 2019

Vi tar forbehold om at det kan komme endringer i tematikken underveis.
Påmelding til Kystskogkonferansen 2019 kommer straks – følg med!