Nyheter

Lokale ressurser og kunnskap danner grunnlag for grønn omstilling

I en studie utarbeidet av Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (NIFU) har man funnet at skal Norge lykkes i en grønn omstilling må regionenes tilgang på kunnskap og resurser hensyn-tas.

Må stoppe klimaendringen

NIFU har i sin artikkel som utgangspunkt et behovet for å stoppe klimaendringene.  Skal dette lykkes må det til målrettet innsats innen innovasjon og fokus på industri- og miljøpolitikk. Det pekes på at Norge de siste årene har opparbeidet seg et «rykte» i resten av verden som en foregangsnasjon for bærekraftig utvikling.  Dette står i kontrast til den økonomien vi er i ferd med å forlate; – olje basert økonomi eller «brun økonomi», vs. til den grønne.

Grønne nettverk

I rapporten fremheves nettverk som en fremtidsrettet måte for kompetanseoverføring.  Både kompetanse i seg selv kan overføres mellom nettverk, i tillegg overføres kompetanse ved at personer flytter fra et nettverk til et annet.  Denne formen for kompetanseoverføring har foregått i hele den moderne tid, yrkesbetegnelsen «sveiser»;  – en som kan melkeproduksjon, har sin bakgrunn i at folk fra Sveits kom til Norge med kompetanse om meieridrift på begynnelsen av 1800-tallet.  Vår tids digitale teknologi fører til at kompetanse spres over et større geografisk område og med en helt annen hastighet enn tidligere.

Strategisk posisjon (NIFU)

Fornybart råstoff og gjenbruk

Fremtidens grønne økonomi må baseres på naturlige resurser, energieffektivisering, bærekraftig veitransport og gjenbruk av avfall.
NIVA viser i sin rapport til at både forbruksvaner og beslutnings mønstre for  investeringer må endres for å komme i kapp med utfordringene.

Foto: Binde AS

Byggmester Binde AS klar for det grønne skiftet

Steinkjer bedriften Binde AS blir intervjuet i Trønder Avisa i forbindelse med at de etablerer et eget selskap for å realisere det grønne skiftet; -Binde Framtid AS.
Magnus Vågen, sivilingeniør bygg med fortid hos Sintef Byggforsk og Skanska skal lede det nyopprettede selskapet.  Vågen ser innsparingspotensialer for energibruk i eldre boliger og næringsbygg.  Fremover vil vi få nye former for prising av el kraft som vil medføre behov for batteriløsninger i bygg uttaler Magnus Vågen til Trønder Avisa.

NIFU sin rapport finner du her:
https://brage.bibsys.no/xmlui/handle/11250/2476396

Personvernerklæring

Personvernerklæringen handler om hvordan denne nettsiden samler inn og bruker informasjon om besøkende. Erklæringen inneholder informasjon du har krav på når det samles inn opplysninger fra nettstedet vårt (personopplysningsloven § 19), og generell informasjon om hvordan vi behandler personopplysninger (personopplysningsloven § 18, 1.ledd). Juridisk eier av nettsiden er behandlingsansvarlig for virksomhetens behandling av personopplysninger. Det er frivillig for de som besøker nettsidene å oppgi personopplysninger i forbindelse med tjenester som å motta nyhetsbrev og benytte del- og tipstjenesten. Behandlingsgrunnlaget er samtykke fra den enkelte, med mindre annet er spesifisert.

1. Webanalyse og informasjonskapsler (cookies)

Som en viktig del av arbeidet med å lage et brukervennlig nettsted, ser vi på brukermønsteret til de som besøker nettstedet. For å analysere informasjonen, bruker vi analyseverktøyet Google Analytics. Google Analytics bruker informasjonskapsler/cookies (små tekstfiler som nettstedet lagrer på brukerens datamaskin), som registrerer brukernes IP-adresse, og som gir informasjon om den enkelte brukers bevegelser på nett. Eksempler på hva statistikken gir oss svar på er; hvor mange som besøker ulike sider, hvor lenge besøket varer, hvilke nettsteder brukerne kommer fra og hvilke nettlesere som benyttes. Ingen av informasjonskapslene gjør at vi kan knytte informasjon om din bruk av nettstedet til deg som enkeltperson. Informasjonen som samles inn av Google Analytics, lagres på Googles servere i USA. Mottatte opplysninger er underlagt Googles retningslinjer for personvern. En IP-adresse er definert som en personopplysning fordi den kan spores tilbake til en bestemt maskinvare og dermed til en enkeltperson. Vi bruker Google Analytics sin sporingskode som anonymiserer IP-adressen før informasjonen lagres og bearbeides av Google. Dermed kan ikke den lagrede IP-adressen brukes til å identifisere den enkelte brukeren.

2. Søk

Hvis nettsiden har søkefunksjon så lagrer informasjon om hvilke søkeord brukerne benytter i Google Analytics. Formålet med lagringen er å gjøre informasjonstilbudet vårt bedre. Bruksmønsteret for søk lagres i aggregert form. Det er bare søkeordet som lagres, og de kan ikke kobles til andre opplysninger om brukerne, slik som til IP-adressene.

3. Del/tips-tjenesten

Funksjonen "Del med andre" kan brukes til å videresende lenker til nettstedet på e-post, eller til å dele innholdet på sosiale nettsamfunn. Opplysninger om tips logges ikke hos oss, men brukes kun der og da til å legge inn tipset hos nettsamfunnet. Vi kan imidlertid ikke garantere at nettsamfunnet ikke logger disse opplysningene. Alle slike tjenester bør derfor brukes med vett. Dersom du benytter e-postfunksjonen, bruker vi bare de oppgitte e-postadressene til å sende meldingen videre uten noen form for lagring.

4. Nyhetsbrev

Nettsiden kan sende ut nyhetsbrev via epost hvis du har registrert deg for å motta dette. For at vi skal kunne sende e-post må du registrere en e-postadresse. Mailchimp er databehandler for nyhetsbrevet. E-postadressen lagres i en egen database, deles ikke med andre og slettes når du sier opp abonnementet. E-postadressen slettes også om vi får tilbakemelding om at den ikke er aktiv.

5. Påmelding, skjema

Nettsiden kan ha skjema for påmelding, kontaktskjema eller andre skjema. Disse skjemaene er tilgjengeliggjort for publikum for å utføre de oppgaver de er ment å gjøre. Påmeldingsskjema er for at besøkende kan melde seg på eller registrere seg. Kontaktskjema er for at besøkende enkelt kan sende en melding til nettsidens kontaktperson. Vi ber da om navnet på innsender og kontaktinformasjon til denne. Personopplysninger vi mottar blir ikke benyttet til andre formål enn å svare på henvendelsen. Skjema sendes som epost via Mailgun som tredjepartsløsning. Hele innsendelen blir lagret hos Mailgun i 24 timer. Mellom 24 timer og 30 dager er det kun mailheader som blir oppbevart før innsendelsen blir slettet etter 30 dager. Årsaken til denne lagringen er for å bekrefte om eposter blir sendt fra nettsiden og videresendt til riktig mottaker. Når eposten er mottatt av mottaker så er det opp til mottaker å avgjøre Databehandlingsbehovet av eposten.

6. Side- og tjenestefunksjonalitet

Det blir brukt informasjonskapsler i drift og presentasjon av data fra nettsteder. Slike informasjonskapsler kan inneholde informasjon om språkkode for språk valgt av brukeren. Det kan være informasjonskapsler med informasjon som støtter om lastbalanseringen av systemet slik at alle brukere blir sikret en best mulig opplevelse. Ved tjenester som krever innlogging eller søk kan det bli brukt informasjonskapsler som sikrer at tjenesten presenterer data til rett mottaker.

7. Hvordan håndtere informasjonskapsler i din nettleser

www.nettvett.no kan du lese om hvordan du stiller inn nettleseren for å godta/avvise informasjonskapsler, og få tips til sikrere bruk av internett.