Bilde av bro

Arena Skog Tre former fremtiden

Skog

Aktivt skogbruk gir mer kortreist tømmer og et bedre klima

Les mer

Infrastruktur

Effektive transportveger og transport-systemer gir mer kortreist tømmer.

Les mer

Bygg

TRE gir det beste bomiljø. Delprosjekt Bygg handler om å legge til rette for økt trebruk.

Les mer

Fiber

Nye muligheter innenfor eksisterende og aktuelle produkter med Fiber som råvare.

Les mer